Logobanka klubu Silicon Hill

Na této stránce jsou uvedena loga studentského klubu Silicon Hill a jeho součástí (projektů, vzdělávacích akademii, akcí které pořádá apod.). Uvedená loga můžete volně použít po propagaci klubu a jeho součástí za předpokladu, že je nebudete jakýmkoli způsobem upravovat.

Loga partnerů#

Níže jsou dostupná loga některých partnerů (typicky takových, kteří nemají logo v požadované kvalitě dostupné na svém webu):
Logobanky a grafické manuály partnerů: